Thursday, 17 November 2016

Thursday, 10 November 2016

Z'L Leonard CohenA song written after his experience in Israel during the Yom Kippur War 
Una canción creada después de su experiencia en Israel durante la guerra de Yom Kippur. Z'L Leonard Cohen


Z'L Leonard Cohen


Z'L Leonard Cohen